Sabtu, 04 Agustus 2012

CONTOH TEKS PIDATO BAHASA BALI

olih : GEDE MAHADITA
CONTOH
TEKS PIDATO BAHASA BALI
"HARI RAYA NYEPI


Sedurung titiang ngelanturang atur pinih kapertama ngiring iraga sareng sami nunas ica ring Ida Sang Hyang Widi, duaning sangkaning paswecan ida, iraga presida matemu ajeng ring genah tur galahe sane becik puniki melarapan antuk nguncarang panganjali umat "Om Swastyastu".
           Sane wangiang titiang Bapak guru, sapunika taler para sisia kelas X1 sareng
sami sane tresna asihin titiang. Iraga pinaka umat Hindu pamekasne ring jagat Bali, pastika sampun tatas uning ring kewentenan panca yadnya sane pinaka sinalih tunggil pemargi sane kemargiang ring tri kerangka Hindu inggih punika pariindik Acara utawi upacara. Upacara yadnya punika kemargiang nganutin Padewasan. Indik galah ngelaksanayang yadnya punika kepah dados kalih, wenten sane kelaksanayang nyabran rahina sekadi mebanten saiban, surya sewana, miwah tri sandhya. Wenten taler Yadnya sane kalaksanayang nganutin
ketekan padewasan. Yadnya sane kemargiang nganutin ketekan padewasan taler kepah dados
makudang pahan sekadi,
1.      Nganutin patemon triwara sareng pancawara, contohnyane Kajeng kliwon,
2.      Nganutin patemon sapta wara sareng pancawara sekadi Budha Kliwon, anggara kasih,
3.      Nganutin ketekan wuku sane kebawos pawukon sekadi Saraswati, galungan, kuningan, tumpek, pagerwesi,
4.      Nganutin ketekan sasih sekadi Siwa ratri lan Nyepi.
Inggih ida dane sane wangiang titiang, sane mangkin lantur uningayang
titiang indik tata cara ngelaksanayang rahina Nyepi. Rahina nyepi
kemargiang nyabran warsa duaning nganutin ketekan sasih. Rahina nyepi
kelaksanayang ring Pananggal Apisan sasih Kedasa utawi warsa anyar
ring tahun Saka. Ngelaksanayang Rahina nyepi kasuksman nyane mangda
umat Hindu presida mulat sarira rikalane nyanggra warsa anyar tur
maning pinaka galah nyuciang bhuana agung miwah bhuana alit. Rikala
ngelaksanayang rahina nyepi wenten bratha sane patut kemargiang.
Bratha punika kasengguh catur bratha penyepian sane kepah dados empat,
inggih punika :
1.      Amatg Gni : inggih punika nenten dados ngendihang api utawi ring sarira nenten dados krodha.
2.      Amati Karya inggih punika nenten dados ngambil pekaryan,
3.      Amati Lelungan, inggih punika nenten dados melancaran, sane kaping
4.      Amati Lelanguan inggih punika ngelaksanayang puasa tur maning nenten dados meliang-meliang.
           Inggih ida dane, wantah asapunika presida antuk titiang nartayang indik Rahina Nyepi sane pinaka dasar mangda umat presida mulat sarira tur ngewerdiang jagat sane asri. Yening prade wenten atur titiang sane tan manut, titiang nunas geng rna pangampura. Pinih ungkur titian ngaturang RAHAJENG NYANGGRA RAHINA NYEPI. Atur titiang kasineb antuk parama santih "Om Santih Santih Santih Om".

4 komentar: